Pozrite si zoznam publikačnej činnosti MUDr. Zábavníková Marianna, PhD.

Post date: 7.7.2013 14:22:19

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )

ACB1

Chirurgia II : základy všeobecnej chirurgie pre štúdium Ošetrovateľstva / Juraj Bober ... [et al.]. - Košice : Aprilla s.r.o., 2007. - 203 s. + obr.. - ISBN 8096949960.

[BOBER, Juraj - BELÁK, Jozef - BLAŽEJOVÁ, Jana - FRANKOVIČOVÁ, Mária - GAJDOŠ, Miroslav - HARBUĽÁK, Pavol - KAŤUCHOVÁ, Jana - KOTULICOVÁ, Beáta - LACKO, Marek - SABOL, František - SIHOTSKÝ, Vladimír - SUŠINKOVÁ, Jana - TOPLANSKÁ, Zuzana - VALANSKÝ, Ladislav - VAŠKO, Gabriel - VAĽKO, Michal - VLASATÁ, Ľubica - VRZGULA, Andrej - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - ŠTEFKOVÁ, Gabriela - ŠUDÁK, Milan - ŠUDÁKOVÁ, Marie]

MSEP 013875

AEG - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch ( 1 )

AEG1

Orofacial clefts and MTHFR gene polymorphisms in Slovak population / J. Behunova ... [et al.].

In: European Journal of Human Genetics. - ISSN 1018-4813. - Vol. 19, suppl. 2 (2011), s. 309.

[BEHUNOVÁ, Jana (25%) - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (25%) - KLIMČÁKOVÁ, Lucia (25%) - PODRACKÁ, Ľudmila (25%) ]

MSEP 020947

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách ( 1 )

AFC1

Stanovenie vybraných metabolitov v moči pacientov s malígnym melanómom metódou HPLC / Marcela Valko-Rokytovská ... [et al.].

[Determination of selected metabolities in melanoma patients urine by HPLC].

In: MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 10. - 14. december 2012, Hradec Králové. - Hradec Králové : MANAMAGNITAS, 2012. - ISBN 9788090524330. - S. 3732-3740.

[VALKO-ROKYTOVSKÁ, Marcela (30%) - HUBKOVÁ, Beáta (20%) - MAŠLANKOVÁ, Jana (20%) - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (15%) - MAREKOVÁ, Mária (15%) ]

MSEP 022551

GAI - Správy ( 1 )

GAI1

Vplyv včasných a pozdných operácií rázštepových chýb na funkčné a estetické výsledky v dospelosti : záverečná správa o výsledkoch riešenia výskumnej úlohy č. 1/VI/1992 / Albín Kipikaša, Alica Hovancová, Anna Szitásová, Marianna Zábavníková. - Košice, 1992.

[KIPIKAŠA, Albín - HOVANCOVÁ, Alica - SZITÁSOVÁ, Anna - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]