Plastická a estetická chirurgia

Mudr. Zábavníková Marianna, PhD.

Dôležitý oznam pre pacientov !!!

Ambulancia plastickej chirurgie pracuje od 19.3. 2020 v obmedzenom režime kvôli prijatým prísnym hygienicko - epidemiologickým opatreniam v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu.

Odporúčame preto klientom dohodnúť si vopred telefonicky termín návštevy ambulancie.

Vitajte!

Sme súkromna spoločnosť zaoberajúca sa plastickou a estetickou chirurgiou pod vedenim pani doktorky MUDr. Zábavníková Marianna, PhD.

Poskytujeme ambulatné vyšetrenia, ambulanté zákroky a širokú škálu operačných výkonov s jednodňovou hospitalizáciou.

Našim poslaním je robiť ľudí krajšími, spokojnejšími. Chceme Vám pomocť splniť Vaše tajné priania v rámci plastickej a rekonštrukčnej chirurgie.

Zároveň operujeme rôzne vrodené vývojové chyby (rázštepy pery a podnebia, vrodené chyby končatín, hypospádie), vrodené vývojové chyby, úrazy a poúrazové stavy, defekty rôznej etiológie, vrodené chyby, poúrazové stavy a iné ochorenia ruky a hornej končatiny, nádorové ochorenia kože a mäkkých tkanív a tiež nadštandardné - estetické operácie.

Tiež vykonávame vysoko špecializovanú liečebno-preventívnu činnosť zameranú na liečbu vrodených chýb tváre.

Dovolte nám predstaviť špecialistu a vedúcu osobu spoločnosti, ktorá je popredným odborníkom plastickej a rekonštrukčnej chirurgie na Slovensku, pani doktorka MUDr. Zábavníková Marianna, PhD.

  • Viac ako 32 rokov skúsenosti v plastickej chirurgii
  • 7 rokov primárka Kliniky plastickej, rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
  • daĺších 7 rokov vo funkcii prednostu Kliniky plastickej, rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
  • vysokoškolský učiteľ UPJŠ v Košiciach
  • krajský odborník pre odbor plastická chirurgia v košickom samosprávnom kraji