Novinky‎ > ‎

Pozrite si zoznam publikačnej činnosti MUDr. Zábavníková Marianna, PhD.

uverejnené 7. 7. 2013, 7:22 používateľom Marianna Zabavnikova

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )

ACB1

Chirurgia II : základy všeobecnej chirurgie pre štúdium Ošetrovateľstva / Juraj Bober ... [et al.]. - Košice : Aprilla s.r.o., 2007. - 203 s. + obr.. - ISBN 8096949960.
[BOBER, Juraj - BELÁK, Jozef - BLAŽEJOVÁ, Jana - FRANKOVIČOVÁ, Mária - GAJDOŠ, Miroslav - HARBUĽÁK, Pavol - KAŤUCHOVÁ, Jana - KOTULICOVÁ, Beáta - LACKO, Marek - SABOL, František - SIHOTSKÝ, Vladimír - SUŠINKOVÁ, Jana - TOPLANSKÁ, Zuzana - VALANSKÝ, Ladislav - VAŠKO, Gabriel - VAĽKO, Michal - VLASATÁ, Ľubica - VRZGULA, Andrej - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - ŠTEFKOVÁ, Gabriela - ŠUDÁK, Milan - ŠUDÁKOVÁ, Marie]

MSEP 013875

 

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ( 2 )

ADE1

Hyperbaric oxygenotherapy as a possible means of preventing ischemic changes in skin grafts used for soft tissue defect closure / Ján ml. Švehlík ... [et al.].
[Hyperbarická oxygenoterapia ako možnosť prevencie ischemických zmien u kožných plastík použitých pre krytie defektov mäkkých tkanív].
In: Acta chirurgiae plasticae. - ISSN 0001-5423. - Vol. 49, no. 2 (2007), pp. 31-35.
[ŠVEHLÍK, Ján, ml. - GUZANIN, Štefan - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - ŠVEHLÍK, Ján, st. - ŠVEHLÍKOVÁ, Gabriela]

MSEP 013774

ADE2

Chronická rana ako prekanceróza (Marjolinov ulkus) / T. Toporcer ... [et al.].
[Chronic wound as a precancerosis (ulcus Marjolini)].
In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 87, č. 6 (2008), s. 317-321.
[TOPORCER, Tomáš (40%) - LAKYOVÁ, Lucia (20%) - BABJAKOVÁ, Ľudmila (10%) - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (5%) - BELÁK, Jozef (5%) - RADOŇÁK, Jozef (20%) ]

MSEP 014884

 

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ( 11 )

ADF1

Chirurgická liečba rázštepov pery a podnebia. 2. časť. / Štefan Guzanin ... [et al.].
[Surgical treatment of the cleft lip and palate].
In: Folia facultatis medicae Universitatis Šafarikianae Cassoviensis. - 53 (1996), s. 269-275.
[GUZANIN, Štefan - HOVANCOVÁ, Alica - KIPIKAŠA, Albín - MATUŠČÁK, Rudolf - SZITÁSOVÁ, Anna - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 000795

ADF2

Neskoré výsledky včasných operácií rázštepov pery a podnebia. III. časť / Štefan Guzanin ... [et al.].
[Late results of early cleft lip and palate operations].
In: Folia facultatis medicae Universitatis Šafarikianae Cassoviensis. - 53 (1996), s. 276-286.
[GUZANIN, Štefan - HOVANCOVÁ, Alica - KIPIKAŠA, Albín - MATUŠČÁK, Rudolf - SZITÁSOVÁ, Anna - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 000896

ADF3

Naše desaťročné skúsenosti s liposukciou / Marianna Zabávníková, Štefan Guzanin.
[Liposuction: Experience of Ten Years].
In: Slovenský lekár : Časopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - 7./21., č.5-6 (1997), s. 59-63.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - GUZANIN, Štefan]

MSEP 001352

ADF4

Rekonštrukcia širokých rázštepov podnebia / Marianna Zábavníková.
[Reconstruction of wide cleft palate].
In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 15.(29.), č. 3-4 (2005), s. 76-79.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 011980

ADF5

Korekcia prejavov starnutia tváre - možnosti, indikácie, východiská, osvedčená chirurgická technika / M. Zábavníková, J. Švehlík, V. Jabur.
[Correcting the symptoms of facial ageing - possibilities, indications, foundations, and proven surgical techniques].
In: DERMA 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. - ISSN 1335-7913. - Roč. VIII, č. 2-4 (2008), s. 31-32.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - ŠVEHLÍK, Ján, ml. - JABUR, Viktor]

MSEP 016178

ADF6

Význam excízie pigmentových névov, prevencia malígneho melanómu? / M. Zábavníková ... [et al.].
[Significance of pigment nevi excision, prevention of malignant melanoma?].
In: Praktická medicína. - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 32-36.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - JABUR, Viktor]

MSEP 014885

ADF7

Význam včasnej excízie atypických pigmentových lézií kože / Zábavníková, Jabur.
[The importance of early excision of atypical pigmented skin lesions].
In: DERMA 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. - ISSN 1335-7913. - Roč. VIII, č. 2-4, (2008), s. 33-34.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - JABUR, Viktor]

MSEP 016033

ADF8

Comparison of heat schock protein GP96 expression in normal breast tissue and in samples of breast carcinoma / Silvia Rybárová ... [et al.].
[Porovnanie expresie heat shock proteínu GP96 v zdravej mliečnej žľaze a v karcinóme prsníka]. - Č. projektu: VEGA 1/0388/08, APVV 20-012104.
In: Acta Medica Martiniana. - ISSN 1335-8421. - Roč. 9, č. 1 (2009), s. 12-17.
[RYBÁROVÁ, Silvia (50%) - HODOROVÁ, Ingrid (20%) - VECANOVÁ, Janka (5%) - MIHALIK, Jozef (5%) - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (5%) - ADAMKOV, Marián (5%) - KLUCHOVÁ, Darina (5%) - PLANK, Lukáš (5%) ]

MSEP 016795

ADF9

Nové trendy v rekonštrukcii ušnice / M. Zábavníková.
[New trends in external ear reconstruction].
In: Slovenská chirurgia : časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 1336-5975. - Roč. VII, č.5/6 (2010), s. 25-30.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (100%) ]

MSEP 021349

ADF10

Využitie podtlakovej liečby v plastickej chirurgii / Marianna Zábavníková.
[Usage of V.A.C. therapy in plastic surgery].
In: Derma 3. tisícročia. - ISSN 1335-7913. - Roč. XI, č. 3-4 (2011), s. 50-51.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (100%) ]

MSEP 020955

ADF11

Diagnostický potenciál autofluorescencie kože / Marcela Valko-Rokytovská ... [et al.].
[Diagnostic potential of skin autofluorescence].
In: Laboratórna diagnostika. - ISSN 1335-2644. - Roč. XVII., č. 1 (2012), s. 53-68.
[VALKO-ROKYTOVSKÁ, Marcela (30%) - BIRKOVÁ, Anna (20%) - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (20%) - HUBKOVÁ, Beáta (15%) - MAREKOVÁ, Mária (15%) ]

MSEP 021701

 

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 2 )

AED1

Chirurgický význam histologickej charakteristiky Simonartovho pruhu v obraze svetelnej a elektrónovej mikroskopie / M. Zábavníková ... [et al.].
[The surgical significancy of Simonart band histological characteristics in ligh and electron microscopy]. - Č. projektu: VEGA 1-3370-06.
In: Biomedicínske postupy : zborník referátov : Košice, 10.12.2008. - Košice : Kňažský seminár sv. Karola Boromejského, 2008. - ISBN 9788089361281. - S. 65-77.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - ZIBRÍN, M. - JENČA, Andrej - KOMOROVÁ, T. - HOLOVSKÁ, Katarína, Jr. - TOMAJKOVÁ, E. - PIVKO, Juraj]

MSEP 016200

AED2

Možnosti regeneratívnej medicíny pri riešení kostných defektov v orofaciálnej oblasti / A. Jenča ... [et al.].
[The regenerative medicine possibilities in bone defects reconstruction of maxillofacial region]. - Č. projektu: VEGA 1-3370-06.
In: Biomedicínske postupy : zborník referátov : Košice, 10.12.2008. - Košice : Kňažský seminár sv. Karola Boromejského, 2008. - ISBN 9788089361281. - S. 228-236.
[JENČA, Andrej - ORENČÁK, Michal - ROSOCHA, Ján - DANKO, Ján - ŽIVČÁK, Jozef - JENČOVÁ, Janka - MEDVECKÝ, Ľubomír - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - HOJSTRIČOVÁ, Zuzana - DRÁČ, Rastislav - FESTENBURG, Waldemar - AZZAM, Bassam - ONDRAŠOVIČOVÁ, Janka]

MSEP 016195

 

AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 2 )

AEF1

Klinické skúsenosti s rekonštrukciou veľmi širokých rázštepov podnebia kombináciou originálnych operačných techník / Marianna Zábavníková...[et al.].
[Clinical experiences of very wide cleft palate reconstruction with original surgical technique combination].
In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura : Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-969218-4-3. - S. 84-94.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - GUZANIN, Štefan - JABUR, V. - KITKA, Miroslav]

MSEP 011462

AEF2

Naše výsledky sledovania sentinelovej uzliny u pacientov postihnutých kožným melanómom v období 2001 - 2003 / Marianna Zábavníková, Viktor Jabur, Štefan Guzanin.
[Our results in sentinel lymph node follow up in patients suffering from skin melanoma with in the years 2001 - 2003].
In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura : Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-969218-4-3. - S. 108-113.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - GUZANIN, Štefan - JABUR, Viktor]

MSEP 011463

 

AEG - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch ( 1 )

AEG1

Orofacial clefts and MTHFR gene polymorphisms in Slovak population / J. Behunova ... [et al.].
In: European Journal of Human Genetics. - ISSN 1018-4813. - Vol. 19, suppl. 2 (2011), s. 309.
[BEHUNOVÁ, Jana (25%) - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (25%) - KLIMČÁKOVÁ, Lucia (25%) - PODRACKÁ, Ľudmila (25%) ]

MSEP 020947

 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách ( 1 )

AFC1

Stanovenie vybraných metabolitov v moči pacientov s malígnym melanómom metódou HPLC / Marcela Valko-Rokytovská ... [et al.].
[Determination of selected metabolities in melanoma patients urine by HPLC].
In: MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 10. - 14. december 2012, Hradec Králové. - Hradec Králové : MANAMAGNITAS, 2012. - ISBN 9788090524330. - S. 3732-3740.
[VALKO-ROKYTOVSKÁ, Marcela (30%) - HUBKOVÁ, Beáta (20%) - MAŠLANKOVÁ, Jana (20%) - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (15%) - MAREKOVÁ, Mária (15%) ]

MSEP 022551

 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 6 )

AFD1

Degenerácia myónov a ultraštruktúra mäkkých tkanív v unilaterálnom rázštepe pery detí / M. Zibrín ... [et al.].
In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 103-104.
[ZIBRÍN, M. - HOLOVSKÁ, K. - JENČA, Andrej - KOMOROVÁ, T. - PIVKO, Juraj - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 010129

AFD2

Histologické a elektrónovomikroskopické štúdium mäkkých tkanív kongenitálneho unilaterálneho rázštepu pery u detí / M. Zibrín ... [et al.].
[Histological and electron microscopic study of soft tissue in congenital unilateral cleft lip children].
In: Mechanizmy poškodenia a možnosti regenerácie v CNS : zborník prác z vedeckej konferencie venovanej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. pri príležitosti jeho životného jubilea : Košice 16. februára 2004. - Košice, 2004. - ISBN 80-969143-2-4. - S. 84-86.
[ZIBRÍN, M. - HOLOVSKÁ, K. - JENČA, Andrej - KOMOROVÁ, T. - PIVKO, Juraj - TOMAJKOVÁ, E. - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 011874

AFD3

Hľadanie optimálneho operačného riešenia v prevencii velofaryngeálnej inkompetencie a dysfunkcie u širokého rázštepu podnebí / M. Zábavníková.
[Search for optimal surgery in prevention of velopharyngeral incompetency and dysfunction at wide palatal clefty cases].
In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti : zborník referátov : 8.-10.10.2009. - Košice : EQULIBRIA, 2009. - ISBN 9788089284375. - S. 273-283.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 017511

AFD4

Použitie nosových retainerov v primárnej a sekundárnej korekcii deformácie mäkkej časti nosa / M. Zábavníková.
[Nasal retainers utilisation at primary and secondary correction of soft part of nose deformation].
In: 1. kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti : zborník referátov : 8.-10.10.2009. - Košice, 2009. - S. 135-142.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 017506

AFD5

Korekcie skeletálnych variácií tváre permanentnými implantátmi / M. Zabavníková.
[Facial skeletal variations correction by permanent implants]. - Rec. Ján Danko, Jozef Živčák, Jiří Vaněk.
In: Biomedicínske postupy : zborník referátov z vedeckej pracovnej konferencie s medzinárodnou účasťou : Košice, 02.12.2010. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. - ISBN 9788070978580. - S. 38-46.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (100%) ]

MSEP 019754

AFD6

Genetické varianty folátového metabolizmu u pacientov s vrodenými chybami centrálneho nervového systému, ústnej dutiny a uropoetického systému / Terézia Hudáková ... [et al.] ; recenzenti M. Matherny, R. Bizubová et al.
[Genetic variants of folate metabolism in patients with defects of neural tube, palate and uropoetic system].
In: Využitie experimentálnych metód pri ochrane zdravia obyvateľstva a životného prostredia III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 9788070979853. - S. 198-203.
[HUDÁKOVÁ, Terézia (25%) - KLIMČÁKOVÁ, Lucia (25%) - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (10%) - ŽIDZIK, Jozef (5%) - PODRACKÁ, Ľudmila (10%) - BEHUNOVÁ, Jana (25%) ]

MSEP 022604

 

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií ( 10 )

AFG1

Epidemiologický prehľad a aktuálna chirurgická liečba malígneho melanómu vo Východoslovenskom regióne / V. Pastva ... [et al.].
[Epidemiological survey and up-to-date surgical treatment of malignant melanoma in East Slovakia region].
In: Sborník abstrakt : Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí 2005 konané u příležitosti 10. výročí založení oddělení plastické chirurgie ve FNsP Ostrava : Rožnov pod Radhoštěm, Hotel Relax, 26. - 27. května 2005. - ., 2005. - S. 33.
[PASTVA, Vladimír - GUZANIN, Štefan - PETRÁŠ, Miloš - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 011251

AFG2

Rekonštrukcia širokého rázštepu podnebia / Marianna Zábavníková, Štefan Guzanin, V. Jabur.
[Reconstruction of the wide cleft palate].
In: Sborník abstrakt : Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí 2005 konané u příležitosti 10. výročí založení oddělení plastické chirurgie ve FNsP Ostrava : Rožnov pod Radhoštěm, Hotel Relax, 26. - 27. května 2005. - ., 2005. - S. 28.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - GUZANIN, Štefan - JABUR, V.]

MSEP 011252

AFG3

Skalpácia perinea, skrota, penisu a prednej steny brušnej / Štefan Guzanin, Miloš Petráš, Marianna Zábavníková.
In: Sborník abstrakt : Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí 2005 konané u příležitosti 10. výročí založení oddělení plastické chirurgie ve FNsP Ostrava : Rožnov pod Radhoštěm, Hotel Relax, 26. - 27. května 2005. - ., 2005. - S. 72.
[GUZANIN, Štefan - PETRÁŠ, Miloš - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 011250

AFG4

Jednoduchšie rekonštrukčné postupy u hryzných stratových poraneniach na hlave / Marianna Zábavníková, Viktor Jabur, Zuzana Hojstričová.
[Simplier reconstructive procedures of bite injuries on the head].
In: IX. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě : 17. - 18. května 2007, Nové Město na Moravě, Skalský Dvůr : sborník přednášek. - ., 2007. - S. 44.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - HOJSTRIČOVÁ, Zuzana - JABUR, Viktor]

MSEP 013674

AFG5

Chirurgické riešenie defektov po osteomyelitíde v tvárovej oblasti / J. Švehlík ... [et al.].
[Surgigal reconstruction of postosteomyelitic face defect].
In: Pravidelné národní symposium Společnosti plastické chirurgie : sborník abstrakt : 23.-25. října 2008. - Praha, 2008. - ISBN 9788087009550. - S. 6-7.
[ŠVEHLÍK, Ján, ml. - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - JENČA, Andrej - KLUKA, Teodor - JABUR, Viktor]

MSEP 016031

AFG6

Melanón hlavy a krku - význam vyšetrenia sentinelovej uzliny / M. Zabavníková, V. Jabur, J. Bumbera.
[Head and Neck Melanoma - the Significante of Sentinel Node Biopsy].
In: Pravidelné národní symposium Společnosti plastické chirurgie : sborník abstrakt : 23.-25. října 2008. - Praha, 2008. - ISBN 9788087009550. - S. 9-10.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - JABUR, Viktor - BUMBERA, Ján]

MSEP 016179

AFG7

Reconstruction of cleft palate, combination of 2 techniques: furlow plasty and twolobed plasty / M. Zábavíková ... [et al.].
[Rekonštrukcia rázštepu podnebia v kombinácii 2. techník: Furlowova plastika a dvojlaloková plastika].
In: 19th Congress International Society of Aesthetic Plastic Surgery : Melbourne, Australia, February 10-13, 2008 : Official Program Guide. - Melbourne, 2008. - pp. 156.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - PETRÁŠ, Miloš - ŠVEHLÍK, Ján, ml. - HOJSTRIČOVÁ, Zuzana]

MSEP 014870

AFG8

Results of sentinel biopsy follow-up in our collection, in last 5 years. Correlation between melanoma thickness and positivity of sentinel biopsy / M. Petráš ... [et al.].
[Výsledky sentinelovej uzliny v našom súbore počas 5 ročného sledovania. Vzťah medzi hrúbkou melanómu a pozitivitou sentinelovej uzliny].
In: 19th Congress International Society of Aesthetic Plastic Surgery : Melbourne, Australia, February 10-13, 2008 : Official Program Guide. - Melbourne, 2008. - pp. 141.
[PETRÁŠ, Miloš - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - JABUR, Viktor - HOJSTRIČOVÁ, Zuzana]

MSEP 014869

AFG9

The role of HBO in problematic wound treatment / Ján Švehlík jr. ... [et al.].
[Úloha HBO v liečbe problematických rán].
In: 1st Central european conference of hyperbaric and diving medicine and 2nd Ostrava's days of hyperbaric medicine : proceedings : Velke Karlovice, June 17th-18th, 2010. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 9788073687007. - S. 69.
[ŠVEHLÍK, Ján, ml. (60%) - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (10%) - ŽIVČÁK, Jozef (10%) - JENČA, Andrej (10%) - ŠVEHLÍK, Ján, st. (10%) ]

MSEP 020153

AFG10

Rekonštrukcie ušnice pomocou medporu a jeho využitie v korekcii skeletárnych deformácií tváre / M. Zábavníková.
[Reconstruction of the auricle with medporu and its use in the correction of facial skeletal deformations].
In: Mezinárodní sympozium České společnosti plastické chirurgie 2012 : program a abstrakta : 17.-19. května 2012, Plzeň. - Plzeň, 2012. - S. 8-9.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (100%) ]

MSEP 021772

 

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií ( 13 )

AFH1

Surgical treatment of Apert syndrome / Štefan Guzanin...[et al.].
[Chirurgická liečba Apertovho syndrómu].
In: Demjénov deň : International Congress organized on the Occasion of the 50. Anniversary of the Foundation of the Dept. of Plastic and Reconstructive Surgery in Bratislava. Under the Patronage of the President of the Slovak Republic Rudolf Schuster : October 4 - 5, 2002, Bratislava, SÚZA Drotárska 46 : abstracts. - Bratislava, 2002. - S. 36.
[GUZANIN, Štefan - KLUKA, Teodor - SABOVČÍK, Róbert - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 007005

AFH2

Non-neuronal degeneration of skeletal muscle fibers in congenital unilateral cleft lip: Light and electron microscopoc observations / M. Zibrín ... [et al.].
[Nie neuronálna degenerácia vlákien skeletálneho svalu u kongenitálneho névu jednostranného rázšpetu pery: svetelnomikroskopické, elektrónovomikroskopické nálezy].
In: 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with International Participation. New Approaches in Morphology : June 28. - July 1. 2004, Košice : programme and abstracts. - Košice, 2004. - S. 102.
[ZIBRÍN, M. - HOLOVSKÁ, K. - JENČA, Andrej - KOMOROVÁ, T. - PIVKO, Juraj - TOMAJKOVÁ, E. - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 011875

AFH3

CMC artróza palca ruky - kazuistika / Teodor Kluka, Marianna Zábavníková, Viktor Jabur.
In: VI. Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou : 23. - 24. novembra 2006 v Senci. - ., 2006. - S. 18-19.
[KLUKA, Teodor - JABUR, Viktor - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 013163

AFH4

Mikrochirurgické prenosy prstov v našom materiály za 15 rokov / Teodor Kluka ... [et al.].
In: VI. Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou : 23. - 24. novembra 2006 v Senci. - ., 2006. - S. 18.
[KLUKA, Teodor - BENEŠ, T. - HANKISCH, J. - KAVEČANSKÝ, M. - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - ŠVEHLÍK, Ján, ml.]

MSEP 013164

AFH5

Prognostický význam vyšetrenia Sentynelovej lymfatickej uzliny u maligného melanómu ako súčasť liečby primárneho nádora / Marianna Zábavníková ... [et al.].
[Sentinel Lymph node biopsy as a part of primary operation for predicting malignant melanoma].
In: Život ohrozujúce stavy v ambulantnej a klinickej praxi : Zborník : XLVI. východoslovenské lekárske dni. Vysoké Tatry, Nový Smokovec, hotel Palace, 10. a 11. mája 2007. - Košice, 2007.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - HOJSTRIČOVÁ, Zuzana - JABUR, Viktor - PASTVA, Vladimír]

MSEP 013673

AFH6

Rekonštrukcia prsníka a zlepšenie kvality života po nádorovom ochorení / Marianna Zábavníková, Viktor Jabur, Zuzana Hojstričová.
[Breast reconstructionnand better quality of life after breast cancer].
In: Život ohrozujúce stavy v ambulantnej a klinickej praxi : Zborník : XLVI. východoslovenské lekárske dni. Vysoké Tatry, Nový Smokovec, hotel Palace, 10. a 11. mája 2007. - Košice, 2007.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - HOJSTRIČOVÁ, Zuzana - JABUR, Viktor]

MSEP 013672

AFH7

Genetické vyšetrenie pacientov s kožným melanómom a jeho význam ako indikácie k preventívnemu chirurgickému zákroku v budúcnosti / V. Jabur, M. Zábavníková, K. Lacková.
[Genetic examination of patients with skin melanoma and the significance as indication to preventive surgery in future].
In: 1. kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti : abstrakty : 8.-10.10.2009. - Košice, 2009. - S. 42-43.
[JABUR, Viktor (50%) - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (45%) - LACKOVÁ, Katarína (5%) ]

MSEP 017508

AFH8

Použitie injikovateľných implantátov a autotransplantátov v liečbe kontúrových deformít tváre v zdravotnej a estetickej indikácii / M. Zabavníková.
[Using injectable implants and autologous transplants in treating face contour deformities in patients with health and aestheticinoications].
In: Derma 3. tisícročia. - ISSN 1335-7913. - Roč. IX, č. 3-4 (2009), s. 28-29.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 017790

AFH9

Rekonštrukcia mandibuly vaskularizovaným kostným štepom / J. Švehlík, M. Zábavníková, A. Jenča.
[Vascularised bone graft reconstruction of mandible].
In: 1. kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti : abstrakty : 8.-10.10.2009. - Košice, 2009. - S. 52-53.
[ŠVEHLÍK, Ján, ml. (50%) - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (45%) - JENČA, Andrej (5%) ]

MSEP 017507

AFH10

Riešenie kontúrových chýb tváre vlastným tkanivom a injikovateľnými implantátmi v kozmetickej a zdravotnej indikácii / M. Zábavníková.
[Face contour defects solution using own tissue and using injectable fillers and implants at cosmetic and health state indications].
In: 1. kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti : abstrakty : 8.-10.10.2009. - Košice, 2009. - S. 55.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 017510

AFH11

Výskyt maligného melanónu kože na špeciálnych miestach / P. Kočan ... [et al.].
[Malignant melanoma of the skin on special sites].
In: XLVIII. Východoslovenské lekárske dni : 14.-15. mája 2009 : súhrny prednášok. - Košice, 2009. - S. 2-3.
[KOČAN, Pavel - DUDRÍKOVÁ, Katarína - BABJAKOVÁ, Ľudmila - GMITTER, František - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - PASTVA, Vladimír - BÖÖR, Andrej]

MSEP 018004

AFH12

Význam diagnostiky sentinelovej uzliny u melanómu na hlave a krku / M. Zábavníková, V. Jabur.
[The significancy of sentinel node diagnosis of melanoma at heard and neck localisation].
In: 1. kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti : abstrakty : 8.-10.10.2009. - Košice, 2009. - S. 45.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - JABUR, Viktor]

MSEP 017509

AFH13

Rekonštrukcie skeletálnych defektov tváre / Marianna Zabavníková.
[Reconstruction of facial skeletal defects].
In: 6th Central European Congress of Burns 40th Anniversary of Centre of Burns and Reconstructive Surgery in Košice, 17.Výročná konferencia českej popáleninovej spoločnosti : May 26 - 27, 2011, Košice [elektronický zdroj]. - Košice, 2011. - S. [1].
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (100%) ]

MSEP 020340

 

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch ( 6 )

BDF1

Liposukcia ako súčasť liečby lipodystrofie / Miloš Petráš, Štefan Guzanin, Marianna Zábavníková.
[Liposuction as a part of lipodystrophy].
In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 7-8 (2004), s. 228-232.
[PETRÁŠ, Miloš - GUZANIN, Štefan - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 010287

BDF2

Jednoetapová rekonštrukcia stratového poranenia časti ušnice - kazuistika / Marianna Zábavníková, Viktor Jabur, Zuzana Hojstričová.
[Singletage reconstruction of postraumatic partial auricural defect].
In: Slovenská chirurgia : časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 1336-5975. - Roč. 4, č. 5 (2007), s. 17-21.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - HOJSTRIČOVÁ, Zuzana - JABUR, Viktor]

MSEP 014568

BDF3

Rázštepy pery a podnebia / Marianna Zábavníková.
[Cleft lip and palate].
In: Mama a ja : časopis mladej rodiny. - ISSN 1335-9320. - Roč. VIII, č. 6 (2009), s. 100-103.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 016882

BDF4

Tukové augmentácie - v prehľade používaných metód / M. Zábavníková ... [et al.].
[Fat transfer augmentations].
In: Derma 3. tisícročia. - ISSN 1335-7913. - Roč. X, č. 3-4, supl. (2010), s. 30-32.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 019948

BDF5

Jazvy u detí nemusia byť pamiatkou na celý život / Marianna Zábavníková.
[Scars in children are not signs for the whole life].
In: Mama a ja : časopis mladej rodiny. - ISSN 1335-9320. - Roč. X, č. 1 (2011), s. 93-95.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (100%) ]

MSEP 020029

BDF6

Ruky a ich "omyly" / Marianna Zábavníková.
[Hands and their errors].
In: Mama a ja : časopis mladej rodiny. - ISSN 1335-9320. - Roč. X, č. 12 (2011), s. 94-96.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna (100%) ]

MSEP 021005

 

BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) ( 2 )

BFA1

Strelné poranenie ukazováka s následkom straty kostného skeletu stredného článku a jedného nervovocievného zvazku. Ako ho správne ošetriť? / V. Jabur, M. Zábavníková, J. Švehlík.
[Vulnus sclopetarium indicis with bone lost of the phalanx medius and nervovascular band, how to manage it?].
In: X. Sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí : 21.-23.10.2009, Olomouc : program a sborník přednášek. - Praha, 2009. - S. 36.
[JABUR, Viktor - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - ŠVEHLÍK, Ján, ml.]

MSEP 018023

BFA2

Výsledky odloženej primárnej rekonštrukcie lézií distálneho úponu hlbokého flexora malíčka / J. Švehlík ... [et al.].
[The results of delayed primary reconstruction of the lesion distal insertion m. flexoris digiti minimi profundus laesion].
In: X. Sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí : 21.-23.10.2009, Olomouc : program a sborník přednášek. - Praha, 2009. - S. 36.
[ŠVEHLÍK, Ján, ml. - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - JABUR, Viktor - HOJSTRIČOVÁ, Zuzana]

MSEP 018022

 

DAI - Dizertačné a habilitačné práce ( 3 )

DAI1

Vrodené vývojové chyby hornej končatiny : atestačná práca / Marianna Zábavníková.
[Congenital defects of the hand and upper extremity]. - Košice, 1993. - 60 s.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 011872

DAI2

Možnosti chirurgickej liečby jednostranných rázštepových chýb : písomná práca k dizertačnej skúške / Marianna Zábavníková ; školiteľ Miroslav Kitka ; odborný konzultant Jozef Janovič. - Košice, 2003. - 66 s.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 009831

DAI3

Možnosti chirurgickej liečby jednostranných rázštepových chýb pery a podnebia : dizertačná práca / Marianna Zábavníková ; školiteľ: Miroslav Kitka. - Košice, 2005. - 114 s.
[ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

MSEP 011534

 

GAI - Správy ( 1 )

GAI1

Vplyv včasných a pozdných operácií rázštepových chýb na funkčné a estetické výsledky v dospelosti : záverečná správa o výsledkoch riešenia výskumnej úlohy č. 1/VI/1992 / Albín Kipikaša, Alica Hovancová, Anna Szitásová, Marianna Zábavníková. - Košice, 1992.
[KIPIKAŠA, Albín - HOVANCOVÁ, Alica - SZITÁSOVÁ, Anna - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]

Comments